1 Ocak 2018 Pazartesi

Maydonoz yetiştiriciliği

1.Ekonomik Önemi, Anavatanı ve Yayılma Alanları

Akdeniz ülkesi bitkisi olan maydanoz kök ve yapraklarından yararlanmak amacıyla üretilir. Yeşil yaprakları
yemeklerde ve mezelerde garnitür olarak kullanılırken köklerinin de bazı yemek ve çorbalarda kullanıldığı belirtilmektedir.
Bu gün üretimi yapılan maydanozlar başlıca 2 ayrı grupta yer almaktadır.

Petroselinum crispum (Mill.) var. Neapolitanum Danert : Yaprak maydanozu olup yaprakları parçalı büyük ve küçük, kıvırcık ve düz, ince ve geniş olan formları vardır. Kökleri ince yapılıdır. İki ana grubu vardır.
Düz yapraklı maydanozlar : Ülkemizde yetiştirilen gruptur.
Kıvırcık yapraklı maydanozlar : Yaprakları çok kıvırcıktır.

Petroselinum crispum (Mill.) var. Tubesorum Crow. : Kök maydanozu olup, yaprakları çok incedir. Kökleri havuç gibi şişkin kısa, küt, uzun veya geniş olabilmektedir.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizdede 12 ay boyunca pazardan eksik olmayan maydanoz E vitamini bakımından oldukça zengin kokulu bir sebzedir. Yemek ve salataların vazgeçilmez sebzesidir. Üreticilere yıl boyunca sürekli gelir sağlayarak ekonomik gelirde önemli bir yer tutar.

Maydanoz, ülkemizde ticari olarak Akdeniz, Ege ve büyük çaplı olarak Marmara bölgelerinde üretilirken, uygun iklim koşullarında bütün bölgelerimizde bahçelerde küçük çaplı olarak yetiştirilir.

Maydanoz Akdeniz ülkelerinin bitkisidir. İspanya, Yunanistan. Fas, Cezayir ve Tunus da bol miktarda yabani maydanoz bulunduğu bildirilmektedir. Yetiştiriciliği M.Ö. 4000 yıllarına dayanır.

Maydanoz normal olarak iki yıllık bir kültür bitkisidir. Birinci yıl yaprak ve yeşil aksamını, ikinci yıl ise çiçek ve tohumlarını oluşturur. Bunun yanında kökler toprak içinde uzun seneler kalabildiği için çok yıllık bitkiler grubunda da görülür. Ülkemizde 32.000 ton maydanoz üretimi yapılmaktadır.

2. Morfolojik Özellikler

2.1. Kök
Yaprak maydanoz çeşitlerinde kök, düz, iç kısımları etli ve beyaz dokulu, ince ve uzun kazık kök şeklindedir. Kökler 70-80 cm derine gider. Kök maydanozlarda ise kök havuç şeklindedir. Havuç şeklindeki kök etrafında bol sayıda saçak kök mevcuttur. Köklerin %50’lik kısmı toprağın 20 cm derinliğinde dağılmaktadır.

2.2. Gövde
Maydanozda gövde toprak seviyesinde rozet şeklinde, 2. Yılda ise gelişerek uyvarlak, boyuna oluklu ve ince yapılı olarak dallanır. Genelde 100-150 cm boy yapabilir. Fazla yan dal yapmaz ve gövde üzerindeki yaprak sayısı ve iriliği aşağıdan yukarıya doğru azalır. Gövde şemsiye şeklindeki bir çiçek demeti ile son bulur.


2.3. Yaprak
Yapraklar düz ve kıvırcık olmak üzere iki formdadır. Düz yapraklı çeşitlerde yapraklar 3-5 parçalı ve kıvrımsızdır. Çeşide göre açık veya koyu yeşil renkliolan yaprakların ucu hafif sivridir. Kıvırcık yapraklı çeşitlerde ise yapraklar kıvırcık ve daha etlidir. Kıvırcık yapraklı çeşitlerde ise yaprak verimi daha fazladır. Kök maydanozlarda ise yapraklar genelde düzdür. Ülkemizde yetiştirilen maydanoz çeşitleri genelde düz yapraklı çeşitlerdir.

2.4. Çiçek
Şemsiye şeklinde olan çiçekler yeşilimtrak ve sarı renktedir. Bir bitki 10-20 çiçek şemsiyesi taşıyabilir. Erselik, beşli (5 çanak, 5 taç yaprak, 5 erkek organ, 1 dişi organ) çiçek yapısına sahiptir. Dişi organ iki karpellidir. Çok nadirde olsa erkek kısır çiçeklere rastlanır. Yüksek oranda yabancı döllenme gösterir. Çiçeklenme için düşük sıcaklığa (8°C altında 20-30 gün) ihtiyaç vardır. Çiçeklenme şemsiyenin dışından başlayarak içine doğru devam eder. Tohum olgunluğu da bu sırayı izler.

3. Tohum ve çimlenme özellikleri
Meyveler iki parçalı olup her parça içinde bir tohum bulunur. Tohumlar çok küçük, hafif kıvrık oval şekilli, üzeri çizgili, gri-yeşil renkte ve tipik maydanoz kokuludur. Fakat tohum yaşlandıkça bu koku azalır. Bir gramda 700-800 adet tohum bulunur.

Tohumlar çimlenmelerini uygun koşullarda depolandıkları zaman 2-3 yıl koruyabilirler. Optimum çimlenme koşulları olan 20°C de tohumlar 15-20 günde çimlenebilirler. İlkbaharda tarlaya direkt ekilen tohumlar ise 20-22 günde çimlenerek toprak üzerine çıkarlar. Maydanoz bitkisinin tüm organlar, özelliklede tohumları önemli oranda eterik yağ içerir.4. Yetiştirilme İstekleri

4.1. İklim isteği
Yüksek rutubetli ve ılıman iklime sahip bölgeleri sever. Ancak soğuk bölgelerde bölge şartlarına göre ilkbahar ile soğukların başladığı sonbahar dönemi arasındada yetiştirilebilir. Ilıman iklime sahip Akdeniz, Ege ve Marmara (Bandırma ve Gönen) bölgelerinde bütün yıl boyunca maydanoz yetiştiriciliği yapılabilir.

4.2. Toprak isteği
Maydanoz toprak istekleri bakımından seçici değildir. Ağır olmayan, bitki besin maddelerince zengin bütün topraklarda yetişebilir. Ancak derin bünyeli topraklarda çok iyi sonuç verir. 5.0-8.0 pH değerleri arası uygun değerlerdir.


5. Yetiştirilme Şekli
Maydanoz üretimi tohumların doğrudan tarlaya ekilmesi şeklinde yapılır. Üretim bölgenin iklim ve mevsim özelliklerine göre ya tavada yada düz tarlada şeritler halinde yapılır. Ege ve Akdeniz gibi yaz mevsimi kurak geçen bölgelerde yetiştirme tavalarda, Marmara gibi rutubetli, yağışlı geçen bölgelerde ise düz tarlada şeritler halinde yapılır.

5.1. Toprak hazırlığı, ekim ve dikim
Yetiştiricilikte tarla seçimi çok önemlidir. Maydanoz üretimi yapılacak tarla tek ve çok yıllık yabancı otlardan mutlaka temiz olmalıdır. Üretim yapılacak tarla mümkünse 1-2 yıl önceden maydanoz üretimine hazırlanmalıdır. Maydanoz üretiminde yabancı ot maliyeti yükseltir ve kaliteyi bozar. Bunu engellemek için tarla ekim tarihinden 1-2 ay önce dekara 3-5 ton çiftlik gübresi ile gübrelenir ve derince sürülür. Disk-Harrow ile inceltilir ve düz tarla ekimine veya tava şeklindeki üretime göre hazırlanır. Tavalar düz tarla yüzeyinden 10-15 cm çukurda kalacak şekilde, 100-120 cm genişliğinde ve isteğe bağlı uzunlukta hazırlanır. Düz tarla üretiminde ise böyle bir hazırlığa gerek yoktur.

Maydanoz, tohumları en zor ve en uzun sürede çimlenen sebzelerdendir. Tohum ekimi m2’ye 1-1.5 gram tohum (1 dekar alana 1-1.5 kg tohum) hesabıyla yapılır. Küçük işletmelerde tavalara genellikle el ile birkaç defada serpme olarak yapılan tohum ekimi büyük işletmelerde düz tarlaya şeritler halinde ve mibzer ile sıravari olarak yapılır. Tohum ekim derinliği 1-1.5 cm’dir. Ticari üretim yapılan bölgelerde buğday mibzerleri maydanoz ekimi içinde kullanılabilir. 

Pazar için yapılan üretimlerde tarlada sıra arası 35-40 cm, tohum üretimi amacıyla yapılan üretimlerde ise tarlada sıra arası 35-40 cm, tohum üretimi amacıyla yapılan üretimlerde ise 60-70cm olmalıdır. 

Tohum ekimi sırasında toprak tavının yeterli olmasına özen gösterilmelidir. En ideal tohum ekim zamanı Ege bölgesinde Mart ayının ilk haftasıdır. Tohum ekiminden yaklaşık 20-25 gün sonra çimlenme ve çıkış başlar. 

Tohumların homojen bir şekilde çimlenebilmesi için bu dönemde sulama işlemi çok dikkatli olarak yapılmalıdır. Bitkiler toprak yüzeyinde görüldükten sonra bakım işlerine geçilir. Maydanoz ender olarak bazı yörelerde kerevizde olduğu gibi fide ile de üretilir.


5.2. Bakım işleri
Maydanoz üretiminde yapılması gereken en önemli bakım işleri yabancı ot temizliği ve sulamadır. Yabancı ot gelişimini engellemek amacıyla tava şeklinde yapılan üretimde tava aralarının ve tava sırtlarının çapalanması el ile, büyük işletmelerde kültüvatör veya çapa makinaları ile yapılır. Maydanoz bitkisi ilk devrelerde çapaya çok hassastır. Bu nedenle çapa yapma yerine otların elle alınması daha çok uygulanır. Bitki gelişimi hızlı olunca toprak yüzeyini kapatan bitkiler yabancı ot gelişimine olanak tanımalar.

5.3. Sulama
Maydanoz üretiminde sulama, tohum çimlenme döneminde çok önemlidir. Çimlenmenin oluştuğu ilk üç hafta boyunca yağmurlama sulama yapılmalıdır. Bitkiler 2-3 yapraklı olunca salma sulamada yapılabilir. Sulama mevsim şartlarına göre yapılır, ancak maydanoz aşırı suya hassastır. Su fazla göllenirse bitkiler sararır, suyun tarlada uzun süre kalması durumunda ise ölürler.

5.4. Gübreleme
Maydanoz gübrelemeye olumu cevap veren bir bitkidir. Özellikle ekimden önce verilen yanmış çiftlik gübresinin yabancı tohumu taşımaması önemlidir. Temel gübreleme çiftlik gübresi ile birlikte yapılır ve buna ilave olarak her biçimden sonra dekara 3-5 kg saf azot uygulaması son baharda yapılmalıdır. 

Yapılan bir araştırmada dekardan 2 ton yeşil maydanoz hasat edildiği zaman topraktan kaldırılan besin maddeleri sırasıyla 3 kg N, 0.8 kg P2O5, 2.6 kg K2O, 3.2 kg Ca ve 0.6 kg Mg olarak belirlenmiştir. Gübrelemenin yinede yetiştiricilik yapılan tarlanın toprak analiz raporuna göre yapılamasına özen gösterilmelidir. Maydanoz üretiminde gereğinden fazla ve hasattan hemen önce verilen nitrat formundaki azot nitrit formunda kaldığından tüketiciler açısından büyük sakıncalar yaratmaktadır.

5.5. Tarımsal Savaşım
Maydanoz üretiminde sorun olan önemli bir hastalık ve zararlı yoktur. Ancak tohum çimlenme döneminde toprak kurtları (bozkurtlar) zararlı olabilir. Bunların zararı toprak ilaçlaması ile ortadan kaldırılır.

Maydanoz üretiminde karşılaşılacak olan en önemli sorun yabancı ot sorunudur. Yabancı ot savaşımı mekanik yapılabildiği gibi herbisitler ile de yapılabilmektedir. Herbisit uygulamasında en iyi sonucu çıkış öncesi (pre-emergence) uygulamalar vermektedir. Bu ilaçlama maydanoz bitkileri toprak üzerine çıktıktan sonra uygulanırsa bitki gelişimini yavaşlatmakta ve yapaklarda zararlanmalar oluşturmaktadır. Çıkış sonrası olarak da bazı selektif ilaçlarla mücadele yapılabilmektedir. Geniş çaplı üretimlerde herbisit uygulaması tercih edilmelidr. Uygun bir herbisit kullanımı ile hiç çapa işlemi yapmadan maydanoz üretimi yapmak mümkündür.

6. Olgunluk, hasat ve depolama
Çeşide ve mevsime bağlı olarak tohum ekiminden 60-70 gün sonra bitkiler hasat olgunluğuna gelirler. Bu dönemde bitkiler 15-20 cm boy almıştır. Hasat sabahın erken saatlerinde ve bitkilerin toprağın 1-2 cm üzerinden biçilmesi suretiyle yapılır. 

İlk biçimden 20-25 gün sonra ikinci biçim yapılır. Yılda 6-7 biçim yapılır. Her biçimden sonra azotlu gübre verilmeli ve sulama yapılmalıdır. Hasat edilen bitkiler hemen tarlada demetlenir. 

Demetler önce 1 saat süre ile temiz bir suya batırıldıktan sonra rutubetli kasa veya sepetlerde üzerleri nemli bezle örtülerek en yakın pazara sevk edilir. Maydanoz demetleri –1 ve 0°C’de %90-95 nemde 3-4 hafta muhafaza edilebilirler.


7. Verim
Maydanozda verim genelde demet olarak belirlenir. Bir yıl boyunca yapılan üretimde m2’den toplam80-100 demet, dekardan da 70-90 bin demet maydanoz alınabilmektedir. Mevsime göre demet kalınlığının farklılığı göz önüne alınırsa 2-4 ton/da verim en ideal verim ortalamasıdır. Maydanozlarda verim birinci biçimden üçüncü biçime kadar arttığı halde daha sonraki biçimlerde azalır.

Maydanoz bulunduğu yeri 2-3 yıl muhafaza ederse de ömrü 1 veya 2 yıldır. Bitki ikinci yıl hemen generatif faza geçtiği için tohum ekiminden her yıl yenilenmesi önerilir.8. Tohum Üretimi
Tohumluk üretimi amacıyla amacıyla yapılan maydanoz üretimi normal maydnoz üretiminde çok büyük bir farklılık göstermez. Tohum üretimi amacıyla yapılacak maydanoz üretiminden çok büyük bir farklılık göstermez. Tohum üretimi amacıyla yapılacak üretimde tohum ekimi Mart-Nisan aylarında yapılır. Ekimde sıra aralarının 60-70 cm sıra üzerinin 15-20 cm olacak şekilde alınması gerekir ve tohumluk bitkilerde biçim yapılmaması önerilir. Birinci yıl gelişen bitkilerin zarar görmemesine özen gösterilir ve ikinci yıl ilave olarak 20-25 kg/da azotlu gübre takviyesi yapılır. 

Tohumluk bitkiler ikinci yıl Mart ayında çiçek sapı oluşturarak Mayıs ayında çiçeklenmeye başlar. Yüksek oranda yabancı döllenme meydana geldiği için döllenmede arılar önemli rol oynar. Tarlaya arı kovanı ilavesi tohum verimini arttırır. Ancak çevrede yabani maydanoz varsa yabancı tozlanma engellenmelidir. 

Çiçeklenme şemsiyenin dışından içine doğru olur. Bitkiler Haziran ayı ortasında tohum bağlamaya başlar. Özellikle dıştaki tohumları silkelenerek savrulur. Tohum hasadı temmuz ayı sonunda yapılır. Tohum verimi 50/100 kg/da arasında değişir.

Güneş Paneli Elektrik Sistemleri


Güneş Paneli elektrik üreten sistemleri bu kategorimizde hazır paket olarak bulabilirsiniz.

Aşağıda listelemiş olduğumuz güneş paneli paket sistemlerimiz ve ayrıntılarını görebilirsiniz. Size en uygun fiyat ve kalite ile sunuduğumuz bu paketler ile elektrik olmayan her yerde ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.  En çok kullanılan yerler ev, bağ evleri, yat , karavan , konteynır, hobi evleri , av evleri, arıcılık , gezici işletmelerdir. Solar Paket içeriğini görmek için resimlerin üzerine tıklamanız yeterlidir.  sunduğumuz ürünlerle bedava elektrik üretebilir, kimseye bağımlı kalmazsınız.  Daha önce kurulumunu yaptığımız ve çalıştığı kanıtlanmış garantili ürünlerdir. 
Güneş Enerjisi Sistemi Tasarlayın
Eğer bu kategorideki ürünler size göre değilse, kendinize özel güneş paneli paketi tasarlayabilirsiniz. bunun için Güneş Enerjisi Blog sayfamızı inceleyiniz. bunun için zamanınız yoksa bizimle iletişime geçiniz.
Güneş Enerjisi Montajı
Güneş paneli montajını nasıl yapacağım diye düşünmeyin sizin için  güneş paneli nasıl monte edilir  konulu yazımızdan öğrenebilirsiniz.  Göndereceğimiz paket sitemlerde bütün kablo bağlantılarını yapıyoruz. kablo yüzükleri, pabuçlar , konnektörler hepsi bağlanıyor. size panelleri güneş cepheye yönlendirmek ve akü bağlantılarını yapmak kalıyor. ürünlerin kurulumunu yapmamızı isteseniz size en yakın bayimizi yönlendiririz yada ücrete mukabil gelip kurarız. sitemizden satın aldığınız ürünleri kendiniz kurarken whatsapp  üretinden görüntülü olarak size destek oluyoruz

Güneş Enerjisi Paketleri Hakkında 

Güneş enerjisi paketlerimiz sistem dengesi içerisinde bütün malzemeler birbirleri ile uyumlu olarak dizayn edilmiştir. bu konuda sistem dengesi ile ilgili yazımızı okuyunuz.  Ürünleri tek tek almak isterseniz mutlaka sistemdeki bileşenlerin bütün özelliklerini bilmeden bu işe kalkışmayınız.Bizden yardım alınız.  Güneş paneli paketlerimiz monokristal ve polikristal yapıdaki kaliteli ve ucuz ürünlerin bir dengesi ile oluşturuldu. Hem ekonomik hem de kaliteli.  Güneş paneli elektrik sistemlerimiz Türkiye ortalaması baz alınarak oluşturulmuştur.  5 saat güneş olduğu varsayılmıştır. yaz aylarında ortalamanın üzerine çıkabilir ancak kış aylarında ortalamanın altına inebilir. Yılın hangi aylarında kullanım yapılacak bize bildirirseniz size ay ay ortalama üretimlerinizi verebiliriz. Bir diğer önemli konuda kullanılacak aletlerin enerji tasarruf oranıdır. eski tip enerji canavarı ürünler yerine A+++ veya A++ ürünler kullanmak sistem verimini arttıracaktır.  Güneş süresinin az olduğu günlerde kullanımınıza olumlu katkı sağlayacaktır.  Kış aylarında kullanım yapacak olan kişiler Güneş Paneli ve Rüzgar Türbini sisteminin bir arada kullanıldığı ( hibrit ) enerji sistemini düşünebilir. 

Güneş Paneli Paket Fiyatları

Sistemlerimizde birçok farklı paket fiyatı göreceksiniz, Neden fiyatlar çok değişken dediğinizi duyar gibiyim.  sebebi şudur ihtiyaçlarınız ne kadar değişkense sistemlerimizde bir o kadar değişmektedir. kullanım arttıkça malzemeler çoğalmakta ve fiyatları yükselmektedir. küçük sistemlerin fiyatları 800 tl den başlayıp 12500 tl ye kadar iken daha büyük sistemler 12500 tl den başlayıp  50000 tl ve daha fazlası olabilmektedir. fiyatlar tamamen kullanıcının taleplerine göre değişkendir.

Güneş Paneli Sistemi Paketlerinde Neler Var ?

Güneş Paneli , Jel Akü, Şarj Kontrol Cihazı, İnverter ,Solar Kablo , Konnektör bulunmaktadır.
Kategorimizde bulunan bağzı Paketlerimiz aşağıdadır.
1 kw güneş enerjisi ev tipi, 2 kw güneş enerjisi ev tipi,3 kw güneş enerjisi ev tipi, 4 kw güneş enerjisi ev tipi, 5 kw güneş enerjisi ev tipi, 10 kw güneş enerjisi ev tipi, 15 kw güneş enerjisi ev tipi, 20 kw güneş enerjisi ev tipi, 30 kw güneş enerjisi evtipi, 50 kw güneş enerjisi ev tipi, 100  kw güneş enerjisi ev tipi, 250 kwgüneş enerjisi ev tipi, ve daha fazlası. Daha önce müşterilerimizden gelentalepler doğrultusunda  elektrik enerjisi ihtiyaçlarını Güneş Paneli sistemleri ile çözümledik. sizede bağ, bahçe, karavan, villa, çiftlik, depo, ahır tekne, karavan,yat gibi elektrik ihtiyacı olan yerlerinize güneş paneli ve Rüzgar Türbini ile paket sistem GES (güneş enerjisi sistemi) tedarik etmekteyiz. Bu kategoride bulacağınız çeşitli güneş paneli hazır paketlerini bulabilirsiniz,diğer paketler ile fiyatını ve kalitesini karşılaştırabilir, detaylı bilgi için Müşteri Hizmetlerimizden destek alabilirsiniz.  

28 Aralık 2017 Perşembe

Bağcılıkta Desteklemeler ve Maliyetler

Bağcılıkta uygulanan telli terbiye sistemi, bu sistemin maliyeti, zirai mücadelede bazı ürünlere göre daha fazla uğraş verme yoğun işçilik yeni bağ tesis edecek üreticilerin gözünü korkutmaktadır. Bu yazımızda bağcılığa sağlanan desteklemeler ile yeni bağ tesisi konusunda maliyetler üzerinde duracağız.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında Bakanlar Kurulunca bitkisel üretimi destekleme kapsamında her yıl yayınladığı destekleme kararları kapsamında bağcılık da bu desteklemelerden yararlanmaktadır. Bu destekleri sıralayacak olursak;
*Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları içinde bağlara da mazot desteği olarak dekarda 4,6 TL, gübre desteği olarak 6 TL, toprak analiz desteği olarak 2,5 TL ödenmektedir.
* Bağ ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi (STANDART) destek dekar başına 100 TL, Bağ ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi (SERTİFİKALI) fidanlarda ise 230 TL fidan desteği vermektedir.

* Organik tarım Desteği olarak da organik bağlarda dekara 70 TL;

* İyi Tarım Uygulamaları Desteği olarak da ödenen miktar dekarda 50 TL’dir.
* Bağ tesis edilirken basınçlı sulama sistemlerinde proje tutarının %50’si hibe olarak ödenmektedir. TC Ziraat Bankası ise basınçlı sulama sistemleri için 5 yıl vadeli (0) faizli kredi verilmektedir.

*Tarım kredi Kooperatiflerince TC Ziraat Bankasınca olduğu gibi Selektif Kredi Uygulaması yolu ile üreticilere yatırım ve işletme kredileri diğer kredilerden farklı olarak %50 indirimli uygulanmaktadır.

*Entegre üzümcülük ve bağcılık yapan işletmelere paketleme, işleme, soğuk hava deposu, tasnifleme frigofrik (soğuk taşıma) yatırımları projelerine KKYD kapsamından olmak üzere % 50 hibe desteği sağlanmaktadır.

Yeni bağ tesisi için 10 dekar(1 hektar) üzerinden (V sistem, beton direk) maliyetleri hesaplayacak olursak;

Telli Terbiye sistemi Maliyeti: 8 500
Sertifikalı Fidan Tutarı:5 850
İşçilik Maliyeti:2 500 TL
Nakliye:1 250 TL
Basınçlı Sulama Sistemi: 7 500 TL
İnşaat Malzemesi Giderleri:750 TL
Diğer ve Umulmadık Giderler:1 500 TL.
TOPLAM:27 bin 850 TL.

Bir hektar bağ için yukarıda verdiğimiz maliyete karşın yeni bağ tesisinde uygulanan yetiştirme süreci şu şekilde gelişmektedir:
Birinci yıl bağ fidanları dikimini takiben ikinci yılda sağlıklı kökleşmenin ve bitki yeşil aksamının sağlıklı olması bakımından ikini yıl fidanlar iki göz üzerinde budanmaktadır. Üçüncü yılda ise şekil budamasına önem verilerek düşük de olsa ürün alınmaya başlanmaktadır. Dördüncü yılda bağlar artık verimdedir.
Son yıllarda üreticilerin bağcılığa meyletmeleri bu tarım dalından beklentilerin varlığını göstermektedir. Yılda bir defa alınan topluca gelir-bazı yıllar sultaniye istisna tutulursa- üreticiyi memnun etmektedir. Sofralık üzüm çeşitlerinde kar oranlarının tatmin edici olması sevindiricidir. Siyah şaraplık üzümlerde arz eksiği bulunmaktadır. Kurutmalık üzümlerde çekirdekli cinslerin son yıllardaki fiyatları ise tatmin edici hatta oldukça da iyidir.

3 Ekim 2017 Salı

Yerli ve Yabancı Süt Sığır Irkları - HOLSTEİN SIĞIR IRKI (SİYAH ALACA
Görünüm Özellikleri:

Renkleri Siyah – Beyaz, Kırmızı – Beyaz’dır.
Siyah ve beyaz kısımların oranı hayvandan hayvana büyük değişiklik gösterir.
Erkek de dişide boynuza sahiptir.
                  

Verim özellikleri

Hem et hem de süt yönlü beslenebilir. Ama daha çok süt verim yönü ile kabul görür.
Süt verimi bir laktasyon döneminde 5.000 ile 7.000 litredir. Fakat ıslah yapılmış ve üstün olanları ile yapılmış seçilimler sayesinde 10.000 litre süt verimine rahatlıkla ulaşabilir.
Cidago yüksekliği 140 ile 155 cm arasında değişmektedir.
İyi yemlemede günlük ağırlık artışı 800 ile 1.200 gr olabilmektedir.
Sütündeki yağ miktarı % 3 – 3.5 arasındadır.
Canlı ağırlığı 600 ile 1.000 kg arasında değişir.
Siyah-Alaca erkek buzağılar, hızlı gelişmeleri nedeniyle buzağı eti üretiminde kullanılırlar. Bu amaçla bir araya getirilen ve beslenen buzağılar, yaklaşık 14-16 haftalık yaşta 120-180 kg ağırlığa ulaştıklarında kasaba sevk edilirler.
Beside günlük canlı ağırlık artışı 1000-1400 g arasında değişen bu ırkın erkeklerini 12-15 aylık yaşta kesim ağırlığına ulaştırmak olasıdır.